Privacy Policy Leaseplan Telematica

Privacy Reglement

Inalise B.V. (Inalise) stelt uw bezoek aan de website www.Inalise.com en/of enige andere door of namens Inalise (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website of applicatie op prijs. Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens via het gebruikersaccount van het Inalise telematicaplatform dan wel via de (daaraan gelieerde) applicatie Leaseplan Telematica. Door gebruik te maken van Leaseplan Telematica stemt u als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u Leaseplan Telematica nadrukkelijk niet te gebruiken.

Indien en voor zover u via Leaseplan Telematica persoonsgegevens ter beschikking stelt aan Inalise dan wel aan LeasePlan Nederland B.V. (LP), dan zullen Inalise en LP deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken ter uitvoering van het specifieke doel waarvoor u uw gegevens ter beschikking heeft gesteld. Inalise treedt op als bewerker onder regie en verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke LP. Inalise stelt uw persoonsgegevens in beginsel niet ter beschikking aan derde partijen. Inalise zal de persoonsgegevens enkel op anonieme basis kunnen gebruiken voor metadata analyses waarbij deze analyses beschikbaar worden gesteld aan klanten of marktpartijen. Inalise zal bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen.

Bij Inalise doen wij ons best u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven. U kunt daarom te allen tijde, via de onderstaande communicatiekanalen (zie onder “Contact”), aan ons kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, alsmede heeft u het recht om Inalise te verzoeken de vastgelegde persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren of aan te vullen.

Inalise doet haar uiterste best om via technische (via onder andere veilige servers en firewalls) en organisatorische beveiligingsmaatregelen ervoor te zorgen dat de overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze server op een veilige manier geschiedt, alsmede dat de persoonsgegevens op een veilige manier beschermd blijven tegen onrechtmatig gebruik.

De website van Inalise gebruikt speciale internet software (“Cookies en weblogs”) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de website wordt bezocht) om de website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de website af te kunnen stemmen en zodoende de website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. U kunt het gebruik van Cookies, die op uw computer actief zijn, via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen.

Het is mogelijk dat Inalise dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij u echter op de website altijd via deze pagina de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan Inalise verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren.

 

Contact:

Als u vragen hebt over het Privacy Reglement, dan kunt u contact opnemen met Inalise per post, e-mail of telefoon middels de contact pagina op de website.